Pandemi Sürecinde Normalleşmeye Geçiş ve Eğitim

gunebakan 14 Temmuz 2020 0 Comments

Okulumuz Kovid-19 (COVID-19) salgını nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 13 Mart 2020 tarihli yazısı üzerine eğitimine ara vermişti. Bu defa Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün 29 Mayıs 2020 tarihli yazısı üzerine eğitimimize 15 Haziran 2020 Pazartesi günü yeniden başlıyoruz.

Bildiğiniz gibi KOVID-19 salgını, ülkemizi ve dünyamızı olumsuz olarak etkisi altına aldı. Virüs’ün ilk olarak 2019 yılı sonlarında tespit edildiği belirtildi ve daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir koronavirüs olarak tanımlandı. Daha sonra bu virüsün sebep olduğu hastalığın adı KOVİD-19 (Covıd-19) olarak kabul edildi.

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde, çok fazla insanı tehdit eden bulaşıcı salgın hastalıklarda yapıldığı gibi, Kovid-19’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ‘pandemi’ olarak ilan edildi.

Yine bildiğiniz gibi, tüm ülkeler bu virüsle ve etkileri ile mücadeleye girişti. Ülkemizde alınan tedbirlerin isabetli oluşu ve halkımızın alınan kararlara uyumu ile, bu mücadelenin ‘normalleşme süreci’ beklentilerden önce gerçekleşti. Ancak, tehlike bitmiş değildir. Bu süreçte tedbiri elden bırakmamız ve normalleşme kurallarını titizlikle uygulamamız gerekmektedir.

Günebakan kadrosu olarak, annelerinin, babalarının kısaca velilerimizin bize emanet ettiği çocuklarına, çocuklarımıza gerekli özeni -en zor koşullarda da olsak- sürdürmeliyiz.

Günebakan ailesi olarak, çocuklarımızla, aileleriyle ve birlikte çalıştığımız herkesle sağlıklı ve güvenli bir okul öncesi eğitim süreci yaşamak ve yaşattırmak için, pandemi öncesinde titizlikle yürütmekte olduğumuz çabaya ‘pandemi sürecinde’ de, bu sürecin koşullarına uyarak devam edeceğiz.

Ülkemizin ve bizim geleceğimiz olan çocuklarımızı, KOVID-19 etkisinin yaratmış olabileceği huzursuzluktan hızla kurtarmamız gerekir. Okulumuz temel ilkelerine, iç yönetmeliğimize, çalışma kılavuzlarımıza ve talimatlara uyarak, endişeden uzak her zamanki güler yüzümüzle, samimiyetimizle, bilgi ve birikimimizle eğitim sürecini sürdürmeliyiz.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün ilgi yazısı uyarınca; İlimiz (Ankara) Özel Eğitim Kurumları’nda  ‘normalleşme sürecinde’ tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte uygulanması istenilen ek kararlar alınmıştır. Yetkili makamlar (Miili Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, vb. Kurum ve kuruluşlar) tarafından iletilen ve iletilecek olan yeni öneriler Okulumuzda özenle uygulanacaktır.

Bu konuda sizleri, bugüne kadar yürütülen uygulamalarımıza ek olarak, ‘normalleşme süreci’nde Okulumuzca alınan önlemler konusunda bilgilendirmek istiyorum.  Hepinize başarılar dilerim.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün 29.05.2020 tarihli ilgi yazı ekinde gönderdiği kuralları da dikkate alarak Okulumuz 15 Haziran’da açılacaktır.

Okulumuz bu tarihten önce, ‘normalleşme süreci’ ile ilgili gerekli tüm önlemleri almıştır.  Bu önlemler doğrultusunda 15 Haziran’dan itibaren Okulumuzca uygulanacak kurallar şunlardır.

Genel düzenlemeler (fiziki ortam önlemleri)

 1. Görünür yerlere Kovid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici ‘duyurular’ asılmıştır (çocukların görebileceği göz seviyesine uygun).
 2. Şüpheli vaka tanımına uyan personel ve öğrencilerimiz için ‘izole odası’ ayrılmıştır.
 3. ‘Sosyal mesafe’ kuralı ile ilgili, alanlar ve sınıflar tespit edilerek yönlendirme işaretleri belirlenmiştir. Tüm çalışanların, okulumuzdaki çalışma alanlarında ve sınıflarda bu mesafe kurallarına, ‘tıbbı maske’ kullanımına ve el temizliği kurallarına özenle dikkat etmeleri gerekir.
 4. Sınıflar, mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir (En fazla 10 kişi olarak).
 5. Çocukların uyku kampetleri (yatakları), arasında 1.5 m. mesafe bırakılacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. (Çocuklar baş/ayak olarak çapraz yatırılacaktır.)
 6. Sınıflar, odalar ve bekleme alanlarında, sandalye ve koltuklar arasında sosyal mesafe kuralına uygun aralıklar bırakılmıştır.
 7. Okul bahçesine (giriş alanına) mesafe kurallarına uygun olarak (1,5 m.) işaretler çizilmiştir.
 8. Çocuğun okula gelişinde, veli’den alınacağı yer belirlenmiş ve işaretlenmiştir. Okuldan ayrılışta (gidişte) aynı yerin kullanılmasına ve okul kapısında yoğunluk olmaması için ‘mesafe kuralına’ (işaretli yerlere uyulmasına) dikkat edilmeli ve velilerden belirlenen düzene uymaları hatırlatılmalıdır..
 9. Okul ve bahçe giriş çıkışları için, akan süreç değerlendirilerek yığılma ve sosyal mesafenin bozulmasını önleyici tedbirlere ve programa uygun olarak hareket edilmelidir. Sınıflara giriş çıkışlarda sosyal mesafenin korunarak hareket edilmesinden ilgili sınıf öğretmeni ve okul müdürü sorumlu olacaktır.
 10. Her gün tüm yaşam alanlarında aynı öğrenciler bir arada olacaktır. Gruplar arası geçişe izin verilmeyecektir. Gruptan sorumlu öğretmen, grubunun diğer gruplarla temas etmemesini sağlayacaktır. Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılacaktır. (Bu sırada grup odaları temizlenecektir.)
 11. Okulumuzun iç mekânındaki her alanın zemin kaplaması tamamen ahşap ve sağlıklıdır. Pandemi sürecinde, yerde halı, kilim vb. şeyler bulundurulmayacaktır
 12. Okulumuzda klima ve iklimlendirme sistemleri bulunmamaktadır. Sınıf camları havalar elverdiği sürece açık kalacaktır. Sınıflar sık sık havalandırılacaktır. (en az 40 dakikada bir). Kapılar, hava sirkülasyonunu sağlamak ve kapı kollarına teması azaltmak için açık bırakılabilecektir. (Gerek duyulan sirkülasyon ihtiyacına ve kapının açık bırakılmasına sınıf öğretmeni karar verir.)
 13. Sivil Savunma Planlarında, Kovid-19’a ilişkin güncellenme eklenmiş ve Çankaya İlçe Müdürlüğü’ne bildirilmiştir. Acil Eylem Planı çıkarılmıştır. Çalışanlar yapılan güncellemeye dikkat etmelidir.

 Hijyen ve Temizlik önlemleri (uygulamalar)

 1.  Okulumuzda güvenlik ve hijyen koşulları sağlanmıştır. Hijyen çalışmaları, yetkililerin önerileri yakından takip edilerek düzenli olarak güncellenecektir.
 2. Okuldaki tüm ortamların, belirli periyotlarla dezenfekte edilmesi planlanmış ve programlandırılmıştır. (kontrol çizelgeleri sınıflar, yemekhane, vc ve genel alanlariçin ayrı ayrı hazırlanmıştır).
 3. Okulumuz kapalı iken, Mart ayında genel dezenfeksiyon işlemlerini yapmıştık. 15 Haziran’da yapacağımız açılıştan önce okulumuz yeniden dezenfekte edilmiştir. Bu işleme uygun belgeler Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmiştir. Okulumuzda yaz okuluna uygun güvenlik ve hıjyen koşulları sağlanmıştır. Genel dezenfekte işlemi yetkili makamların belirlediği periyodlara göre titizlikle sürdürülecektir.
 4. Bina ve malzeme temizliği yapılmıştır. Gereken malzemeler sterilize edilmiştir. Genel dezenfeksiyon malzemeleri, el dezenfektanı, kolonya, sabun, vb. temizlik malzemeleri temin edilmiş ve kullanım yerleri tespit edilmiştir. Bu yerler, yönlendirme işaretleri ile belirlenmiştir. İhtiyaç duyulduğunda, işlemler yenilenmeli ve eksikler giderilmelidir.
 5. Birden fazla işlemde kullanılacak malzemelerin, kullanım öncesinde dezenfekte veya sterilize edilmesine dikkat edilmelidir. Paspasların (saçaklar yukarı gelecek şekilde )ve temizlik bezlerinin temiz ve asılı bırakılması gereklidir.
 6. Özellikle ellerimizle sık dokunduğumuz yüzeyler (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri, musluklar, sandalyeler, vb) ile tuvalet ve lavaboların temizliği sık sık (günde en az 3 kez) yapılmalıdır (Sınıflar, odalar ve diğer alanlar için temizlik takip formu düzenlenmiştir).
 7. Faaliyetlerde kullanılacak oyuncak ve benzeri araç gereçler her akşam, -sağlık kurumları tarafından önerilen dezenfektan malzemeleri ile temizlenecektir.
 8. Sınıfların ve odaların temizliği eldiven kullanılarak yapılacaktır. Bu mekanların temizliğinden hemen sonra (hiçbir yerle temas etmeden) eldivenler çıkarılacak ve çöp kutusuna atılacaktır. Ve akabinde hemen hiçbir yere temas etmeden, eller su ve sabunla yıkanmalıdır.
 9. Her sınıfın, her odanın temizlik bezlerinin ayrı olmasına dikkat edilmelidir. Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler kayıt altına alınacaktır.
 10. Çöpler, hijyen kurallarına göre saklanacak ve atılacaktır.
 11. Kullanılan tıbbi atıklar (maske, eldiven, vb.) için ayrı çöp kutusu kullanılacaktır. Çöp kutusunun kapağı kapalı tutulmalıdır (Bu atıklar, tıbbi atık olarak imha edilecektir).
 12. Dezenfektan havuzu olarak adlandırılan paspasların yerleri belirlenmiştir. Tüm çalışanların, öğretmenlerin, öğrencilerin ve okula girmesi zorunlu olabilen kişilerin, daha okul dış kapısındaki (bahçe kapısı, bina girişi, koridor girişi, ) paspası kullanması gerekmektedir.
 13. Tüm çalışanların, öğretmenlerin, öğrencilerin bina girişi ve koridor girişi kapısı önündeki ikinci paspası kullanarak okul içine girmesi zorunludur.
 14. Antiseptik kullanılacak yerler tespit edilmiştir (bahçe girişi, iç giriş, iç koridor üzeri)
 15. Tüm çocuklar ve personel ateşi ölçülerek okula alınmaktadır. Ateşi olanlar okula alınmayacaktır. Nöbetçi öğretmen koordinesinde ilgili sorumlu tarafından okula gelen tüm personelin ve öğrencilerin okula girişlerinde ateş ölçerle durumları tespit edilecek ve kayıt altına alınacaktır. Öğrenciler için ateş ölçme işlemi sabah, öğle ve akşam olarak uygulanacaktır. Çocukların, öğlen ve akşam ateşi sınıf öğretmenince ölçülerek kayıt altına alınacaktır. Her işlem ve kayıttan sonra ateş ölçüm takip formu, sabah kayıtları nöbetçi öğretmeni, öğlen ve akşam kayıtları sınıf öğretmeni tarafından imzalanarak, hijyen istasyonu’ sorumlusuna teslim edilecektir. Hijyen istasyonu sorumlusu her akşam sonuçları okul müdürüne iletecek ve Okul Müdürü ile birlikte sonuçlar değerlendirilecektir. Kayıt formu işlemleri her gün için aynı kurallara uygun olarak devam ettirilecektir.
 16. Ateş ölçme işlemi, okula zorunlu olarak giriş yapması gereken veli veya yetkili, sorumlu kişilere de uygulanacaktır ve kayıt altına alınacaktır.
 17. Mal ve malzeme girişleri bahçe kapısında yapılacaktır. Gelen ürünler dezenfekte edildikten sonra içeri alınacaktır.
 18. Öğrenciler veliden, bahçede belirtilen alandan teslim alınacaktır. Veli zorunlu olmadıkça bina içine alınmayacaktır (Bu durumlarda okul idaresine bilgi verilerek kabul yapılabilir).
 19. Toplu taşıma aracı kullanarak okula gelen personel, kıyafetini değiştirecek ve hizmetine yönelik önlüğünü/giysisini giyecektir. Ancak, hastane havası yaratılmamalıdır. Önlüklere, daha güzel ve şirin bir görünüm sağlanmalıdır (aksesuar ve benzer malzemelerle).Tüm öğretmenlerin tek tip kıyafet giymesi tercih edilir.
 20. Okula gelen tüm personel ve öğrenciler, giriş bölümünde (bina giriş kapısında) ellerini dezenfekte ettikten sonra içeri girecektir. Çocukların ayakkabıları ilk giriş holündeki ayakkabılık bölümünde çıkarılacak, ayakkabılığa yerleştirilecek, okul içi ayakkabıları giyilecek ve eller yeniden dezenfekte edilerek, giriş koridoruna paspasa basılarak geçilecektir. Koridordan doğruca lavabolara gidilerek ellerin su ve sabunla yıkanması sağlanacaktır (Bu konuda öğretmen veya ilgili sorumlu çocuklara yardım edecektir). Su tasarrufu ile ilgili çocuklar bilgilendirilecek, eller öncelikle ıslatılarak sabunla köpürtülecek 20 sn kuralı (müzikle) işletilecektir.
 21. Okulda ateşlenen veya başka septomlar gösteren çocuk, ivedilikle sınıftan çıkarılacak, ailesine haber verilecek, acil durum işlemi yapılacak ve ailesi gelene kadar görevlendirilen bir refakatçi ile ‘izolasyon odası’ na alınarak, bekletilecektir. (Bu durumun, diğer çocuklara hissettirilmeden, onları merak ve endişeye sevk etmeden yönetilmesi gerekir. Mahremiyetin önemi bilinmelidir).
 22. Hasta çocuk 15 gün okula gelemeyecektir. Okula gelecekse, Kovid-19 olmadığına dair aileden rapor istenecektir.
 23. Personellerimizden birisi de benzer hastalık durumunda derhal okuldan ayrılacaktır. Tekrar dönmesi durumunda, rapor getirmesi gerekecektir.

Servis kullanılması ile ilgili önlemler

 1.  Servis araçlarının özellikle sık temas eden yüzeyleri başta olmak üzere temizliği, her sefer başında ve sonunda yapılacaktır. (sabah ve akşam, günde en az 2 defa)
 2. Servisin taşıma esnasında, sosyal mesafe göz önüne alınarak öğrenci veya personel yerleşimi planlanmıştır. Oturma düzeni buna göre yapılacaktır.
 3. Araç binişinde ve inişinde el dezenfektanı kullanılacaktır.
 4. Araç içerisinde seyahat sürecinde, tüm yolcular ve şoför tıbbi maske kullanacaklardır.
 5. Servis aracında, el dezenfektanı, kolonya ve yedek maske bulundurulacaktır.
 6. Servis aracının düzeninden, kurallara göre uygulanmasından servis şoförü ve refakatçi öğretmen (personel) sorumludur.

 Mutfak ve Yemekhane ile ilgili önlemler

 1. Yemekhane her grup için ayrı zamanlarda hizmet verecek şekilde düzenlenmiştir. Öğrenciler yemekhaneye sınıf öğretmenleri eşliğinde kendi grupları ile gireceklerdir. Öğrenciler aynı masada iki kişi olarak ve aralarında en az 1 m. mesafe olacak şekilde çapraz olarak oturacaklardır.
 2. Yemekhane görevlileri, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak servis yapacaklardır.
 3. Grup yemeği tamamlandıktan sonra masalar temizlenecek, yeni tabak, çatal, vb.  malzemeler yerleştirildikten ve yeterli havalandırma yapıldıktan sonra (en az 20 dakika geçtikten sonra), sıradaki grup yemekhaneye alınacaktır.
 4. Yemekhaneye girişlerde, sosyal mesafeyi korumak, yığılmayı önlemek için belirli    mesafe çizgileri işaretlenmiştir, çocukların bu mesafe kurallarına uymasına dikkat edilmelidir.
 5. Okulumuzda sanayi tipi bulaşık makinesi bulunmaktadır tabak, bardak, kaşık, çatal ve malzemeler makinede temizlenmektedir. Meyve ve sebzeler genel yıkamanın dışında sirkeli/karbonatlı suda bekletilerek servise sunulacaktır.
 6. Alışverişler Cuma akşamı yapılacak ve okul girişinde dezenfekte edilerek içeri alınacaktır.

Eğitim-öğretim önlemleri

 1. Okulumuza kayıtlı bulunan öğrencilerimizden, hizmet almaya devam edecek olan çocukların okula başlama tarihleri tespit edilmiştir.
 2. Velilerimize, işleyişimiz ve alınan tüm karar ve önlemlerin iletilmesi sağlanacaktır. Anne, baba (veli) desteklenmesi için ‘danışmanlık’ hizmetlerimizi devam ettireceğiz. (Tüm toplantıların, görüşmelerin ve hatta ‘kahve saatleri’ etkinliğimizin ‘online’ üzerinden yapılması sağlanacaktır.)
 3. Okulumuzda verilen öz bakım ve temizlik eğitimi, özenle üzerinde durduğumuz konulardandır. Bu çalışmalar kapsamında, henüz Korana-19 gündemde olmadan önce okulumuzda el, ağız temizliği, tuvalet adabı, doğru hapşırma gibi eğitimler yoğun bir şekilde verilmekteydi. Korona-19’dan önce çocuklarımızın hepsi, dirsek içine hapşırmayı öğrenmişler ve pekiştirme sürecine girmişlerdi. Bu eğitimin ivedilikle tekrarlanması gerekir. Çocuklar hapşırırken ve hapşırık sonrasında kullanmaları için, tek kullanımlık mendiller, kolonya dolaşım alanlarında erişebilir olacaktır.
 4. Günlük akışımızda, daha önce de uygulandığı gibi, çocukların etkinlikler arası geçişlerde ve bahçeye çıkarken ve bahçeden dönüşlerde, vb. ihtiyaçları doğrultusundaki alan ve mekân değişikliklerinde ellerini yıkamaları takip edilecek ve desteklenecektir.
 5. Sınıftaki oyuncaklar ayıklanmıştır (pelüş, vb. oyuncaklar kaldırılmıştır). Tüm oyuncaklar, öğrenciye sınırlı sayıda, özel kapalı kutularda verilecektir.
 6. İkinci bir duyuruya kadar, öğrenci çantasını hafta başında getirecek ve hafta sonunda alarak eve götürecektir.
 7. Sınıf dolaplarında her çocuk için bir bölüm vardır. (Çocuğun özel eşyaları buralara konabilir)
 8. Öğrenci ders esnasında tuvalet ihtiyacı duyarsa, görevlendirilen personel tarafından (tek bir kişi tarafından) tuvalete götürülecektir.
 9. Öğretmenler odasındaki toplantılar iptal edilmiştir. Öğretmen toplantıları haftada bir defa okul bahçesinde veya akşamları evlerde zoom üzerinden yapılacaktır. Benzer idari toplantılar da aynı yöntemle gerçekleştirilecektir.
 10. Toplantı, gezi gibi yakın temas gerektiren faaliyetler iptal edilmiştir. Gerekli durumlarda, bu gibi etkinlikler, zoom üzerinden yapılacaktır (veya gerekli tedbirlerin ve izinlerin alındığı idarece kabul edilen kararlar doğrultusunda yapılacaktır).
 11. Hizmet içi eğitimler (normalleşme süreci, hijyen eğitimi, vb), gerekli tedbirler alındıktan sonra veya zoom üzerinden yapılacaktır.
 12. Tüm alınan önlemlerin ve yeni sınıf kurallarının, çocukları kaygılandırmadan anlatılmasına ve uygulanmasına dikkat edilmelidir.
 13. Kaygılı çalışanların, kaygılarının giderilmesine çalışılmalıdır. Çünkü onların kaygısı, çocuklara yansıyabilir.
 14. Çocuklardan gelebilecek sorulara karşı hazırlıklı olmak gerekir (‘Neden maske takıyorsun?’, ‘Arkadaşımın boyasını kullanabilir miyim?’, ‘Masanın diğer tarafına oturmak istiyorum’ gibi).
 15. Öğretmen kıyafet değişikliğine giderse ve taktığı tıbbi maskeyi çocuklara anlatması ve yeni öğretmen kıyafetinin bu şekilde olduğunu, kıyafetini nasıl bulduklarını, düşüncelerini alması ve yeni kıyafeti sevdirmesi gerekir.
 16. Çocuklar öğretmenin mimiklerini net göremeyeceğinden, her zamankinden daha sakin ve hoş bir sesle hitap edilmelidir.
 17. Temassız eğitimin getirdiği uzaklığı çocuğun hissetmemesi için, öğretmenler başta olmak üzere tüm personelin ses tonu yanında seçtiği sözlerle de çocuklara yakınlık, samimiyet sağlanmalıdır.
 18. Mümkün olduğu sürece, tüm faaliyetlerin bahçede yapılmasına, doğada eğitimin öğretmenler tarafından da sürekli araştırılmasına (çevre bilgisi, vb.) ve yeni plan ve programlarla bu aktivitelerin sürdürülmesine çalışılmalıdır.
 19. Temaslı grup aktivitelerinden, bireysel temassız aktivitelere geçilerek yeni oyunlar tasarlanmalıdır.
 20. Çocukların, ‘Çember Saati’nde, gerek sınıfta gerekse diğer alanlarda, ‘kanat çırpma oyunu’ ile mesafe kuralına uygun olarak oturmaları ve oynamaları sağlanmalıdır. Doğaçlama yaptırarak veya başka dramatik oyunlarla, ‘uçak olma oyunu’ ile de aralıklı düzen oluşturma ve mesafe kuralı anlatılmalıdır.
 21. Çember saatinde, 20 sn el yıkama süresi ve gereği, şarkı ve tekerleme eşliğinde anlatılmalıdır.(Okul şarkımızdan yararlanılabilir).
 22. Çocuklara doğru sağlık davranışlarına odaklanacak eğitim verilmelidir. Dirseğe hapşırma, elleri düzenli ve kurallara uygun yıkama gibi. (Öksürme ve hapşırmada tek kullanımlık kağıt mendil kullanılmalıdır).
 23. Çocukların (5-6 yaş grubu), kendilerini en iyi ifade ettikleri ‘göster anlat’ etkiliği revize edilerek uygulanacaktır (evden malzeme getirilmeyecektir).
 24. Kitap ve oyuncak saati için evden oyuncak ve kitap getirilmesi kaldırılmıştır.
 25. Çocuklar ister istemez bu salgının ve kaygıların içindeki ortamlardan etkilenmiş olabilirler. Çocuklara güven kazandırma çalışmaları yapılacaktır. (Mesela psikolog ve eğitim uzmanlığı danışmanlığında; Çocuklara, hastalıkla ilgili bir yakınlarından birinde; hangi septomları görebilecekleri öğretilebilir (öksürme, normalden daha sıcak ateşlenme, baş ağrısı, mide ağrısı, aşırı yorgunluk gibi). Hastalık anında yakınlarının rahatsızlığını giderebilmek için onlara yardımcı olabilecekleri ‘kukla’ (bez bebek) aracılığı ile anlatılabilir. Çocuklar, kuklayı (bez bebeği) yakınlarının yerine koyabilir. Çocuk, onların (yakınlarının) bu hastalıktan kurtulmaları için bir sağlık kuruluşuna giderek, Doktora başvurmaları, gerektiğini kuklaya anlatabilir. Onlara (kuklaya) merak etmemesi, tedavi görerek iyi olacağını anlatması çocuğun ‘kendine güven duygusu’ geliştirmesine katkı verebilir.

 Velilerden (aileden) beklenen önlemler

 1. Aile, hasta çocuğu okula getirmemelidir.
 2. Aile, çevresinde Kovid-19 tespiti olmuşsa, durumundan okulu bilgilendirmelidir.
 3. Aile, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli ve sonucu (çocuğun sağlık durumunu) okula bildirilmelidir.
 4. Aile hasta çocuğun günlük ateş ölçümünü ve hastalık belirtilerini takip etmelidir.
 5. Çocuklarımızın çantasında biri kirli poşeti, diğeri temiz poşeti olarak kullanılacak birbirinden farklı iki poşet bulundurulacaktır (İkinci bir duyuraya kadar çanta hafta başında okula getirilecek, hafta sonunda eve gönderilecektir. Çocuğun evden gönderilen temiz giysisi, aile tarafından ‘temiz giysi poşetine’ yerleştirilmiş olacaktır. Çocuğun Okulda değiştirilen giysileri, ilgili personelimiz tarafından ‘kirli poşetine’ konulacaktır ve eve gönderilecektir (Çocuğun temiz ve kirli giysileri birbirine temas ettirilmemesi gerekmektedir).
 6. Çocuklar için girişte (açık askılıkta) yedekte bulundurmak üzere (Okulda muhafaza etmek üzere), bir hırka veya aynı işlevi görecek bir bir yelek gönderilmesi sağlık açısından gerekli olmaktadır.
 7. Çocukların nevresimleri yıkanmak üzere her hafta sonu evlere gönderilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir