Bilişsel Gelişime Yönelik Etkinlikler: Renk, şekil, zıt kavramlar, bellekte tutma, dikkat yoğunluğu, miktar, boyut, mekân, zaman kavramları problem çözme becerisi, neden sonuç ilişkisi, sınıflama, sıralama, eşleştirme, farklılıkları ayırt etme, yorumlama.

Türkçe Etkinlikleri: Masal, öykü, gezi, macera kitaplarını ve dergilerini inceleme, dinleme, anlattırma. Tekerleme, şiir, parmak oyunları, kukla etkinlikleri, hayal gücünü geliştirme, paylaşma ve sunum yapma, Türkçe’yi doğru kullanma, kelime dağarcığını geliştirme.

Anaokulundan İlköğretime Geçiş Etkinlikleri: Okula hazırlık programı çerçevesinde akademik becerilerini geliştirici çalışmalar. Matematik, ses temelli okumaya hazırlık ve yazma becerilerine yönelik ön çalışmalar.

Sanat ve Estetik Anlayışını Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler: Çizme, boyama, kesme, yapıştırma, kil ve seramik, kolaj, mozaik, resim, fotoğraf, üç boyutlu çalışmalar, artık materyalleri değerlendirme, farklı sanat aktiviteleri yoluyla yaratıcılıklarını ve yeteneklerini geliştirme, estetik ölçütlerinin farkındalığını sağlatma.

Proje Odaklı Etkinlikler: Ortak bir konudan yola çıkarak, derinlemesine araştırma, inceleme, bilgi toplama, farklı sanat disiplinleri ile örtüştürme. Çocukların yaratıcılığını, üretkenliğini arttırma, araştırmaya yönlendirme. veli farkındalığını, katılımını sağlatma.

Her çocuğumuz sevgi bahçemizde açan bir günebakan’dır…