günebakan anaokulu'nda;

*3-6 yaş  MEB Kazanımlarına Uygun Program*
“Yapılandırmacı Yaklaşım”
*Yaparak, Yaşayarak Öğrenmenin Hedef Alındığı Yaklaşım*
“Çocuk Odaklı Eğitim Yöntem Ve Teknikler”
“Bilim- Sanat Ve Sporun Buluştuğu Eğitim Anlayışı”
“Proje Odaklı Etkinlikler”
Uygulanmaktadır.

Eğitim Anlayışımızda;
çocuklarımız seçerek, deneyerek
, katılarak, araştırarak, gözlemleyerek, üreterek, işbirliği içinde, farklılıkları fark ederek, ilgi alanlarını geliştirir, merak duygusunu, düş gücünü ve yaratıcılığını geliştirir.
Çocuk için özgür öğrenme ortamları oluşturularak, özellikle günlük yaşama yönelik deneyimler, beceriler kazanmaları ve kendilerini keşfetmeleri sağlanır. Sosyal beceri eğitimi verilir.
Çocuk odaklı eğitim anlayışımızda oyun, çocuklar için yaşantı örüntüsüdür.
Yaratıcı Drama, Beden Eğitimi ve Spor, Müzik (orff yaklaşımı ile), dil etkinlikleri, Bale/ Modern Dans etkinlikleri ile çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerinin farkına varmaları ve eğlenerek öğrenmeleri amaçlanır.
Proje yaklaşımı uygulaması ile çocuklarımıza deneyimleyerek öğrenme olanağı sunulur.
Okul dışında kültür, sanat, doğa ve sağlıklı yaşam konularında uygulamalı programlar, projeler ve geziler planlanıp gerçekleştirilir.
İlköğretime başlayacak altı yaş grubu (anasınıfı )çocuklarımızın el yazısı, matematik v.b. çalışmalarla mevcut düzeyleri geliştirilir.

Her çocuğumuz sevgi bahçemizde açan bir günebakan’dır…