Özel Günebakan Anaokulu alanında deneyimli yönetici, danışman ve öğretmenleri ile 2004 yılından itibaren eğitim öğretim kurumları arasında saygın yerini almıştır.

Vizyonumuz

Özgüveni gelişmiş, meraklı, araştırmacı, yaratıcı, üretken, gelişmeye açık, sorumluluk sahibi, duyarlı, kendisiyle ve çevresiyle barışık bireyler yetiştirmek; öğrenci- aile ve çalışanların gurur duyduğu öğretim kurumları arasında özgün ve öncü bir okul olmaktır.

Misyonumuz

MEB’ in amaçları doğrultusunda Çağcıl Eğitim- Öğretim Yaklaşım, Yöntem ve Teknikleri ile, öğrencilerin beceri, ilgi ve yeteneklerini destekleyerek geliştirmek, aileleri bilinçlendirmek, çocukları bugüne ve geleceğe yararlı bireyler olarak hazırlamaktır.

Amacımız

3-6 yaş grubu çocuklarının tüm gelişim alanlarını (Bilişsel, Sosyal, Duyuşsal, Devinimsel, Dil ve Özbakım), bireysel ve yaş özelliklerini göz önüne alarak, çevresel koşulları da oluşturarak üst düzeye çıkartmaktır. Öğrenmeye ilgi uyandırarak, yapılandırmacı sistemle okulöncesi eğitimi vermektir. Eğitim etkinlikleri; çocukların sevgi, saygı, işbirliği, katılımcılık, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte, hijyenin ön planda tutulduğu, güneşli, havadar ve ferah ortamlarda sağlanır.

Her çocuğumuz sevgi bahçemizde açan bir günebakan’dır…