danışmanlık hizmetleri

Öğrencinin performansları, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi uzmanlarınca değerlendirilir. Gelişim düzeyleri ve hazır bulunuşluklarına yönelik testler ve ölçekler (Denver II Gelişim Tarama Testi, İlkokula Hazır Bulunuşluk Testi, Sosyal Davranış Ölçeği) belli periyotlarla uygulanır. Sonuçlar, ‘çocuk gelişim ölçekleri’ formları eşliğinde veli (aile) ve öğretmeni ile paylaşılır.

WhatsApp Image 2019-11-01 at 15.38.35
Coffee cup and beans on a white background
kahve saati

Çocukların özelliklerini daha iyi tanımak ve doğru değerlendirebilmek amaçlı, ailelerle programlı olarak sürdürülen öğretmen, veli, okul idaresi ve Ç.G.E. uzmanının bir arada paylaşımların olduğu saattir. Ortak paydamız olan çocuklarımız için velinin bilgilendirilmesi, düşünceleri ve duyguları bizler için önemlidir. Aynı zamanda okul programı, çocukların gelişimleri ve hedeflerimiz hakkında bilgi paylaşımında da bulunulmaktadır.

Okulda Eğitim Danışmanımız tarafından -randevu sistemi uygulanarak- ailenin çocukla ilgili ihtiyaç duyduğu düşünceleri danışabileceği, fikir alabileceği ve farkındalığı artırabileceği ‘danışmanlık ve rehberlik hizmeti’ verilir (haftada bir gün). Bu görüşmelerde ‘çocuk gelişim ölçekleri’ aile ile paylaşılır.
Eğitim Danışmanı ile yapılan veli (anne-baba) görüşmelerinden önce, öğrencinin değerlendirilmesinde ‘öngörülen görüşler’; Okul Müdürü, Eğitim Danışmanı, Koordinatör Öğretmen ve Sınıf Öğretmeni eşliğinde, en az iki kez yapılmaktadır. Bu toplantılar sonunda dile gelen görüşlerin de katkısı ile yapılan Eğitim Danışmanı-Veli (anne-baba) görüşmelerine, Okul Müdürü, Koordinatör Öğretmen veya Sınıf Öğretmeni de eşlik edebilir.

anne-baba (aile) eğitim seminerleri hizmeti

Anne-babaların ihtiyaç duyduğu konularda, ilgili akademisyen ve alanında uzman kişilerle düzenlenen öğretici eğitim çalışmalarıdır. Bu eğitim çalışmaları Birinci Dönem başında veli tarafından doldurulan formlarla okula iletilen veli taleplerine göre belirlenir. Seminerler; Okul öncesi dönemde sağlıklı beslenme ve çocuk hastalıkları ile, çocukların davranış özellikleri, 2. Dönem itibariyle de anne-baba tutumları, günlük yaşama yönelik problemlerin sağlıklı çözümü v.b. konuları kapsamaktadır.
Bu zamana kadar yapılan eğitim seminerlerine ait başlıklara buradan ulaşabilirsiniz.