Psiko-Sosyal Gelişime Yönelik Etkinlikler:

 Yaşıtları ve yetişkinlere yönelik iletişim becerilerini kullanma, sorumluluk alma, paylaşma, işbirliği ve uyum sağlama, toplumsal yaşam kurallarını öğrenme, güven duyma, farkındalığını geliştirme.
Duygularını tanıma, tanımlama, kendini ifade etme, kendine güven duyma, karşısındakini anlama, doğru karar verme, empati kurma.

Fiziksel Gelişime Yönelik Etkinlikler: 

Denge ve koordinasyon çalışmaları, bedenini farklı şekillerde kullanma, bedeninin sınırlarını görme, açık hava oyunları, büyük ve küçük kasa yönelik etkinlikler, farklı sportif çalışmalar.

Özbakım Becerilerine Yönelik Etkinlikler: 

Yemek yeme, el- yüz temizliği, tuvalet ihtiyacını giderme, uyku, giyinip- soyunma, düzen, çevre duyarlılığı gibi özbakım becerilerini geliştirme.

Drama Etkinlikleri: 

Özgüveni geliştiren, sosyal gelişimi güçlendiren, oyunla öğrenmeyi destekleyen, yaratıcılık ve yeteneklerinin farkındalığını sağlatan, eğitim programını pekiştiren etkinlikler.

Dil Eğitimine Yönelik Etkinlikler: 

Dilin oluşumuna dikkati çekme, farklı sesleri algılama, konuşma becerilerini oyunlarla, şarkılarla destekleyerek öğrenmeyi zevkli ve güdüleyici şekilde verme.

Müzik ve Dans Etkinlikleri: 

Orff tekniği ile müzik eğitimi, şarkı öğretme, kaliteli müziği ayırt etme, bellek ve ritim çalışmaları, bedenini ritme uygun kullanma, yaratıcı dans çalışmaları.

Kurum Dışı Etkinlikler

Projelere ve etkinliklere uygun geziler düzenleme, konuk davet etme, ortak paylaşımlarda bulunma. Kültür, sanat, spor konusunda farkındalıkları artırıcı programlar yapma, katılımı sağlatma.