Günebakan Anaokulu'nda odak noktamız çocuktur.

Günebakan Anaokulu'nda her çocuk öğrenebilir.

Günebakan Anaokulu'nda öğrenmeyi zevkli ve kalıcı hale getirmek esastır.

Günebakan Anaokulun'da çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri için uygun ortamlar yaratılır.

Günebakan Anaokulu'nda bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle çocukların becerileri ve yaratıcılıkları geliştirilir.

Günebakan Anaokulu'nda Proje Temelli çalışmalarla çocukların araştırmacı ve üretken olmaları sağlatılır.

Günebakan Anaokulu'nda her öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınarak, kazanımlara yönelik programlar hazırlanır.

Günebakan Anaokulu'nda okul dışı organizasyonlarla çocukların, ailelerin, çalışanların kültürel farkındalıkları arttırılır.

Günebakan Anaokulu'nda belli zamanlarda ölçeklerle çocukların gelişimi, sağlık durumu ve öğrenme becerileri izlenir.

Günebakan Anaokulu'nda aile eğitimi, katılımı, paylaşımı ve destekleyici danışmanlık hizmetiyle işbirliği sağlanır.

Günebakan Anaokulu'nda her çalışanın kendini geliştirebileceği olanaklar sağlanır.

Günebakan Anaokulu'nda mutlu ve duyarlı birey, mutlu aile, mutlu ve duyarlı toplum oluşturmak esastır.

Her çocuğumuz sevgi bahçemizde açan bir günebakan’dır…