Okul öncesi dönemde yabancı dille ilgili asıl amaç dünya üzerindeki farklılıklara dikkat çekmek ve çocuklarımızın bu farklılıklara anlayışlı, saygılı, hoşgörülü yaklaşımlarını sağlamak ve yabancı dile yönelik farkındalık kazandırmaktır.

İnsan hayatının en önemli dönemi olan okul öncesi dönemde çocukların merak duygusu, öğrenme isteği ve yeteneği, yeni bilgi edinme kapasiteleri yetişkinlere göre daha fazladır. Bu dönemde merak ve öğrenme güdüsünün fazla oluşu, bu yaşta hata yapma korkusu olmayışı, gırtlak yapısının müsait oluşu, beyin gelişiminin uygun olması verilen yabancı dil eğitiminin daha kalıcı olmasını sağlamaktadır.
Okul öncesi dönemde çocuklara yabancı dil eğitimi verirken doğru telaffuz kazandırma, günlük yaşantıya aktarma, dil öğrenmeye karşı ilgi ve merak uyandırma, yabancı dil öğrenmeye temel oluşturmak da hedefimizdir.
Okulumuzda yabancı dil etkinliklerini oyunlarla, şarkılarla, hikaye, kukla ve videolarla, resim ve boyamalarla çocuklarımızın yabancı dile olan ilgilerini geliştirmeyi, merak etmelerini, gelecek yıllar için alt yapılarını oluşturmayı ve ileriki hayatlarında ikinci ve ya üçüncü dillere yönelik, kulak dolgunluğu oluşturmayı amaçladık. Eğitim programımız sayesinde bu amacımıza ulaşıyoruz.

Her çocuğumuz sevgi bahçemizde açan bir günebakan’dır…