Değerli Günebakan Anaokulu Aileleri,

Çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda ebeveyn katılımı büyük önem taşımaktadır. Anne-babaların çocuklarının eğtimlerine katılımları eğitim sürecine önemli katkılar sağlamakta, bu sayede çocukların eğitimi hem evde hem de okulda sürekli hale gelmektedir.

Anne-babaların çocuklarının eğitimine katılımı ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar: bu tür ailelerin çocuklarının akdemik başarı, dil gelişimi,sosyal gelişim, benlik saygısı, öğrenmeye istekli olmaları konusunda olumlu sonuçlar verdiğini açıkça ortaya koymuştur.

Tüm bu bilgiler okulöncesi eğitim programlarında ailelerin eğitim programına katılımlarının vazgeçilmez olduğunu gözler önüne sermektedir.
Bu nedenle biz Günebakan Anaokulu olarak sizler arasında düzenlemiş olduğumuz anketlerin sonuçlarını da dikkate alarak katılımcı velilerimizin de bildiği üzere 31.ekim.2011/pazartesi günü “1. Aile eğitimi etkinlikleri” konulu ilk eğitim proğramını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

“Çocuk Hastalıkları ve Beslenme Alışkanlıkları” konulu bu programda okul doktorumuz Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr.Yaşar KORKMAZ ve Diyetisyenimiz Ümit AKAT tarafından katılımcılara ayrıntılı bilgiler verilmiş ve Doktorumuz, anne ve babaların bazı çocuk hastalıkları, bağışıklık sistemi, allerji gibi önemli durumlar başta olmak üzere hastalık halinde okula devam edememe durumu,  özel rahatsızlığı olan çocuklar konusunda akıllarına takılan tüm sorularını yanıtlamıştır.

Velilelirimiz Diyetisyenimiz Ümit AKAT’tan da çocukların iştah problemleri, tek çeşit yemek yeme, hiç yemek yememe gibi bazı davranışsal boyutlu birçok yeme problemlerin çözümü konusunda  ayrıntılı bilgiler edinmişlerdir. Ayrıca  birçok doğru bildiğimiz ancak yanlış uyguladığımız beslenme alışkanlıkları ile ilgili de bilgilerin doğrusunu edinerek olumlu ve yeni bilgilerle okulumuzdan ayrılmışlardır.

Günebakan Anaokulu olarak: Aile katılımı programımızın  eğitim bölümüne katılarak bizleri onurlandıran tüm ailelerimize buradan bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız. Eğitim programlarının ikincisi  ise yine sizlerin belirlediği konular (Davranış eğitimi, iletişim 0-7 yaş çocuğunun gelişimi ve eğitimi) üzerine değerli akademisyenlerle her şey konuşulup danışılacak ve değerli paylaşımlar olacaktır. Söz konusu toplantının tarihini gerekli planlamaları yapıldıktan sonra siz değerli ailelerimizle paylaşacağız. İkinci toplantımızda görüşmek dileğiyle.

Saygılarımızla…

Nilgün BEŞUGUL
Günebakan Anaokulu Müdürü
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı

Okulumuzda M.E.B. kazanımlarına yönelik eğitim ortamları oluşturulur.
Eğitim Danışmanının önderliğinde, çocukların yaş- gelişim düzeylerine uygun proje odaklı eğitim programları hazırlanır. Proje çalışmalarının temelini oluşturan konular da, yıllık program çerçevesinde belirlenir. Konuların; çocukların hazırbulunuşluk düzeylerini arttırıcı, ilgi alanlarını geliştirici, yaşantılarında farkındalık yaratması ve de öğrenilenlerin kalıcılığı önemlidir.
Çocukların özgün ve özgür olmaları için etkinliklerin farklı sanat disiplinleri ile örtüştürülmesi, pekiştirilmesi, yaratıcılıklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesine olanak sağlar.
Konularla ilişkili olarak yapılacak gezi, konuk, sergi ve gösteriler planlanır.
Öğrencilerin gelişim alanlarını saptama, izleme, geliştirme ve değerlendirme çalışmaları yapılır. Sonuçlar aile ve öğretmenleriyle paylaşılır.
Denver Gelişim Tarama Testi ve İlköğretim Hazırbulunuşluk ve Akademik becerilere ilişkin kontrol listesi uygulanır.
Öğretmenlerle hizmet içi eğitim programları ve atölye çalışmaları gerçekleştirilir.
Anne baba eğitimi konusunda bilgilendirilme ve bilinçlendirme programları yapılır.
Ailelere bireysel danışmanlık hizmetleri sunulur.

Çocukları Tanıma ve Değerlendirme Çalışmaları;

 • Günebakan anaokulu öğrenci tanıma ve kayıt formu
 • Anne baba görüşme formu
 • Denver Gelişim Tarama Testi
 • Sağlık kontrol listesi
 • Hazırbulunuşluk ve Akademik becerilere ilişkin kontrol listesi
 • Günlük gözlem formları
 • Aile iletişim defterleri
 • Portfolyo dosyaları
 • Bilgi fişleri
 • Anketler

ÜRÜN DOSYASI (PORTFOLYO) NEDİR?
Günebakan Anaokulunda 17 0cak 2012 tarihinde 5-6 yaş (Sevgi ve Bilgi Dünyası) çocukları tarafından anne ve babalarına 1. Dönem portfolyo sunumları yapılmıştır. Oldukça verimli bir dönem geçiren çocuklarımız sunumlar sırasında en az aileleri kadar heyecanla sunumlarını gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşamışlardır. Portfolyo sunumuna katılan tüm Günebakan çocukları ve ailelerini tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Siz ailelere portfolyo hakkında bilgilendirme yapmanın uygun olacağı düşüncesiyle aşağıda bazı detaylı bilgiler sunulmaktadır. İlginizi çekeceğini umuyoruz;

Ürün dosyası, çocuk hakkında genel bir değerlendirme yapabilmek için çok sayıdaki ve çok çeşitli alanlardaki gelişimsel ürünleri ve sonuçları içeren çocuğa ait özgeçmiş dosyasıdır. Çocuğun belli bir zaman periyodu içindeki gelişimsel durumuna ait özellikleri ve değişimleri yansıtan çok boyutlu gelişim dosyasıdır. Ürün dosyasında çocukların gelişimlerinin, ilerlemelerinin, öğrenmelerinin belgelenmesi esastır. Ve eğitim sürecinin içinde uygulamalarla beraber geliştirilir. Ürün dosyaları sürecin sonu değil, sürecin kendisidir. Ürün dosyasının en önemli özelliği, belli bir amaca yönelik olarak hazırlanması ve sistematik olmasıdır.

Ürün dosyası çocuğun kendi kendini değerlendirmesinde yardımcı olan bilinçli seçimlerin bir araya getirilmesinden oluşur. Ürün dosyası, sadece çocuğun yıl içinde yaptığı sanat çalışmalarının toplandığı bir faaliyet dosyası değildir.

Ürün dosyası, çocuğun kendini yansıtması açısından da son derece objektif verileri kapsar. Çocuğun kendisi hakkında karar verilmesine yardımcı olacak çok sayıda özel mesajlarla doludur.

Ürün dosyası oluşturulmasında çocuğun aktif katılımı esastır. Bu dosyanın içindeki ürünlerin büyük bir kısmı  çocuk tarafından seçilmiş ve dosyaya konulmuştur. Çocukların kendi çalışmaları hakkında duygu ve düşüncelerini belirtmeleri, kendi kendilerini yönetme becerilerini geliştirdiği gibi, özdeğerlendirme becerilerini de geliştirir. Çocuklar, ürün dosyaları için seçim yaparken neden-sonuç ilişkilerini somut olarak örneklerler. Seçenekleri eleme, karar verme, inisiyatif kullanma, kendi sorumluluğunu alma, kararlarının sonuçlarını kabul etme, ayrıntılara odaklanma gibi üst düzey zihinsel ve sosyal becerileri kullanma ve geliştirme fırsatı bulurlar.

Ürün dosyası öğrenme sürecinin bir yansımasıdır ve  çocuğun öğretmeni ile, arkadaşları ve ailesi ile etkileşimlerinin, paylaşımlarının da somut örneklerini yansıtır. Bu nedenle çocuğun kişisel gelişiminin sosyal boyutunu da gösterir. Özellikle ürün dosyasının sunulma aşaması, üst düzey zihinsel, sosyal becerileri ve dil becerisini gerektirir. Çocuğun ürün dosyasını anne ve babasına anlatması, sürecin en son ve en üst becerisidir. Ürün dosyasının sunumları ailelerin çocukları ile gurur duyması için bir çok neden içeriyorsa da asıl önemli olan, çocuğun kendindeki gelişimi ve değişimi görerek kendisi ile gurur duymasını sağlayabilmektir.  Ürün dosyası,  çocuğu tanımak ve çocuğun kendisini tanıması için kullanılan en güdüleyici araçlardan biridir.

Ürün dosyasında hangi ürünlerin toplanacağı, bunların nasıl düzenleneceği, nasıl sunulacağı soruları da önemlidir. Etkili bir ürün dosyası, sadece çocuğa ait bilgileri içermez. Çocuğun etkileşimde bulunduğu, anne-babası ve arkadaşları ilgili dokümanları kapsamalıdır.

Nilgün BEŞUGUL
Günebakan Anaokulu

 • 2011 “Çocuğumla Sağlıklı İletişim Kurabiliyor muyum?”Çocuk Gelişimi Uzmanı Serap ANTEPLİ
 • 2011 “Çocuk Hastalıkları ve Beslenme Alışkanlıkları” Çocuk Hastalıkları Doktoru Yaşar KORKMAZ, Diyetisyen Ümit AKAT

Değerli Günebakan Aileleri,

Anne-Baba eğitim seminerlerimizin devamı olarak Eğitim Danışmanımız Serap Antepli başkanlığında 13.12.2011 günü ‘’Çocuğumla sağlıklı iletişim kurabiliyor muyum?’’ konusu drama yöntemiyle ailelerimizle birlikte interaktif  olarak işlenmiştir. Okulumuz velilerinin çoğunluğunun katıldığı programın oldukça verimli ve keyifli geçtiğini yine siz değerli velilerimizin paylaşımlarından anlamaktayız. Katılan tüm ailelerimize teşekkür ediyoruz.

Programda aileler çocuğuyla yaşadığı iletişim problemleri konusunda karşılıklı paylaşımlarla bir çok deneyim kazanmışlardır. Sizlerin de bildiği gibi; iletişim karşılıklı etkileşimdir. İnsan ilişkilerinin sağlıklı bir biçimde kurulması ve süregelmesi iletişim ile gerçekleşir. Çocuklar sosyal yaşamda ailelerinden gördükleri ilişkileri ve iletişim biçimlerini sergilerler. Aile insan ilişkilerinin sergilendiği doğal bir ortamdır. Çocuk bu doğal ortamda insan ilişkilerini gözlemler. Bu süreçte anlaşma, işbirliği ,empati,bağlılık gibi olumlu iletişim becerilerini öğrenirken buna karşın olumsuz iletişim becerilerini de anlaşmazlık, çekişme, çatışma, yargılama gibi anne babasını gözlemleyerek öğrenir.

Sağlıklı aile iletişiminde aile bireyleri birbirlerine değer verir, birbirlerini olduğu gibi kabul eder, duygu ve düşüncelerini dolaysız açık net bir şekilde aktarırlar. Anne ve baba,çocuk yetiştirmenin sorumluluğunu kabul eder. Böyle anne ve babaların kurduğu aile içinde yetişen çocukların tüm gereksinimleri, güven ve sevgi ihtiyacı doğal olarak karşılanır. Buna karşı sağlıksız ailelerin en belirgin özelliği iletişimsizliktir. Bu ailelerde aile bireyleri birbirlerine güvenmez. Sağlıksız aile ortamında bireylerin iletişimi engelleyen pek çok faktörü bir arada kullandıkları görülür;eleştirme,yargılama,suçlama v.b gibi.

Aile içinde yaygın olarak görülen iletişim biçimi gereksinme dayalı bir iletişimdir. İletişimi belirleyen etmenler günlük gelişen gereksinimlerdir. Aile içi iletişimde genellikle günlük rutin olaylar hakkında konuşulur. Ancak aile içi iletişimde bunun ötesinde gereksinim vardır. Aile içinde duyguların paylaşımına gereksinim vardır; hayal kırıklıkları, öfke , kızgınlık, mutluluk gibi.

Yüzeysel kurulan aile içi iletişim giderek aile içindeki paylaşımları zayıflatır. Aile içindeki kişiler arasında yabancılaşma görülür. Bütün bunların çözümü,birbirini dengeleyen,empati kuran,  birbirini olduğu gibi kabul eden aile içi iletişimdir.

Sağlıklı aile iletişiminde üç önemli faktörden söz etmek mümkündür.

1.Aile bireylerinin birbirini olduğu gibi KABUL etmesi,
2.Aile üyelerinin birbirine EMPATİ ile yaklaşması,
3.Aile bireylerinin birbirlerini ETKİN DİNLEMESİ ile sağlıklı bir aile iletişiminden söz etmek mümkün olabilir.

Sonuç olarak;  bizim bu toplantıları düzenlemedeki amacımız Okul aile ve çocuk iletişimini güçlendirmektir. Anne-babaların çocuklarının öğrenimine dahil olmalarının önemi ile ilgili bir farkındalık yaratmaktır.

Hepinize mutlu ve sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla.
Seher Ümit AVCIOĞLU
Günebakan Anaokulu Müdürü