Oynayarak öğrenme…

İşte Yaratıcı Dramayı açıklayacak en güzel iki kelime.
Çocuklar oyunla büyüyor, oyunla kendini gerçekleştiriyor, oyunla eğleniyor. Yaratıcı Drama çalışmalarında da oyunla kurgulanmış bir süreç izlenir.

Yaratıcı Drama’da oynanan oyunlarla çocuk;
Birlikte çalışma yeteneği ile sosyalleşiyor,
Kendine güveni ve saygısı gelişiyor,
Edilgin yapılardan kurtuluyor,
Çocuk oyun oynayarak, kendi ilgi ve yeteneklerini farkında olmadan geliştiriyor,
Dil ve iletişim becerileri gelişiyor,
Bağımsız karar verebilme ve demokrasi kültürü edinmiş, birey olma yolunda adımlar atıyor,
Eleştirel düşünme becerisi kazanıyor,
Yaratıcı düş gücü, imgelem gücünün gelişmesi gibi özgür bireylerde bulunması gereken özellikler oyunla, drama ile kazanılıyor, drama ile gülünüyor, drama ile eğleniliyor.

Her çocuğumuz sevgi bahçemizde açan bir günebakan’dır…