Kurumsal Kimliğimiz
Özel Günebakan Anaokulu alanında deneyimli yönetici, danışman ve öğretmenleri ile 2004 yılından itibaren eğitim öğretim kurumları arasında saygın yerini almıştır.

Vizyonumuz: Özgüveni gelişmiş, meraklı, araştırmacı, yaratıcı, üretken, gelişmeye açık, sorumluluk sahibi, duyarlı, kendisiyle ve çevresiyle barışık bireyler yetiştirmek; öğrenci- aile ve çalışanların grur duyduğu öğretim kurumları arasında özgün ve öncü bir okul olmaktır.

Misyonumuz: M.E.B.’ nın amaçları doğrultusunda Çağcıl Eğitim- Öğretim Yaklaşım, Yöntem ve Teknikleri ile, öğrencilerin beceri, ilgi ve yeteneklerini destekleyerek geliştirmek, aileleri bilinçlendirmek, çocukları bugüne ve geleceğe yararlı bireyler olarak hazırlamaktır.

Amacımız: 3-6 yaş grubu çocuklarının tüm gelişim alanlarını (Bilişsel, Sosyal, Duyuşsal, Devinimsel, Dil ve Özbakım), bireysel ve yaş özelliklerini göz önüne alarak, çevresel koşulları da oluşturarak üst düzeye çıkartmaktır.
Öğrenmeye ilgi uyandırarak, yapılandırmacı sistemle okulöncesi eğitimi vermektir.

Eğitim etkinlikleri; çocukların sevgi, saygı, işbirliği, katılımcılık, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte, hijyenin ön planda tutulduğu, güneşli, havadar ve ferah ortamlarda sağlanır.

Eğitim İlkelerimiz

SEO Consultancy

We help you define your SEO objectives & develop a realistic strategy with you.
Read More

Content Marketing

Our team of creatives, designers & developers work alongside our SEO & content teams.
Read More

Keyword Research

Keyword & market research help guide SEO strategy and allow us to provide realistic projections.
Read More
Eğitim Programımız
Aylık Eğitim Programlarımız
1200+
Mezun Öğrenci
15+
Yıllık Deneyim
23+
Kazanılan Ödüller
56+
Sosyal Sorumluluk Projesi
Eğitim Kadromuz

Başarımız, müşterilerimize tam hizmet çözümü sunan teknik uzmanlığımız ve yaratıcı tarzımız sayesinde ekip çalışmasının ve geliştirmenin bir sonucudur.

Eğitim İlkelerimiz

Günebakan Anaokulu'nda
Odak noktası çocuktur.

Günebakan Anaokulu'nda
her çocuk öğrenebilir.

Günebakan Anaokulu'nda
öğrenmeyi zevkli ve kalıcı hale getirmek esastır.

Günebakan Anaokulu'nda
yaparak yaşayarak öğrenme ortamları yaratılır.

Günebakan Anaokulu'nda
bilimsel, sanatsal, sportif etkinliklerle çocukların becerileri ve yaratıcılıkları geliştirilir.

Günebakan Anaokulu'nda
proje odaklı çalışmalarla çocukların araştırmacı ve üretken olmaları sağlatılır.

Günebakan Anaokulu'nda
her öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınarak, kazanımlara yönelik programlar hazırlanır.

Günebakan Anaokulu'nda
okul dışı organizasyonlarla çocukların, ailelerin, çalışanların farkındalıkları arttırılır.

Günebakan Anaokulu'nda
belli periyotlarla çocukların gelişimi, sağlık durumu ve öğrenme becerileri izlenir.

Günebakan Anaokulu'nda
aile eğitimi, katılımı, paylaşımı ve destekleyici danışmanlık hizmetiyle işbirliği sağlanır.

Günebakan Anaokulu'nda
her çalışanın kendini geliştirebileceği olanaklar sağlanır.

Günebakan Anaokulu'nda
mutlu ve duyarlı birey, mutlu aile, mutlu ve duyarlı toplum oluşturmak esastır.
What Clients Say About Us

Seofy`s clients and their results are the best proof that our methodologies work. But we’ve also received numerous awards and praise from the media and our peers.

Play now