Satranç, hem eğlenceli hem de müthiş zeka geliştirici bir oyundur.

Özellikle analitik düşünmeyi geliştirme konusunda satrançtan daha etkili bir oyun olmadığı bilinmektedir. Analitik düşünme, bir problemin çözümü için gerekli olan bilgileri ayrı ayrı değerlendirerek, yani sistematik düşünerek sonuca ulaşmaktır. Satranç günümüzde, matematik, fen ve okuma alanlarında görülen başarıların arkasındaki gizli güç olarak kabul görmektedir. Satrancın, kişisel değerleri güçlendirme, başkalarına saygılı olma, sabır ve farklı bakış açılarını kabullenebilme gibi sosyal davranışların üzerinde de etkisi olduğu bilinmektedir.
Birçok kavramı içinde barındıran satranç; aslında hayatın kendisi gibidir. Kazanmak, kaybetmek, kendine güvenmek, dikkatli olmak, plan yapmak, alternatif çözümler geliştirmek, problemlerle mücadele etmek gibi durumlar, günlük yaşantımızda karşılaştığımız olgulardır. Bu nedenle rahatlıkla diyebiliriz ki küçük yaşlardan itibaren bu oyuna başlamak, çocuğu olgunlaştırır; tecrübe sahibi yapar; problemlerle mücadele edebilmeyi ve soğukkanlı olmayı öğretir. Satranç oyunununda taşların isimleri, dizilişleri, hareketleri, kurallar, satranç terimleri vb. gibi eğitimler çocukların yaş ve gelişim düzeylerine göre öğretilecektir.Satrancın diğer kazanımlarıda şunlardır;
• Konsantrasyonu arttırır.
• Problem çözme yeteneklerini geliştirir.
• Beynin iki tarafınıda kullanmayı öğretir.
• IQ seviyelerini yükseltir.
• Stratejik düşünmeye yardımcı olur.
• Yaratıcılığını geliştirir.

Her çocuğumuz sevgi bahçemizde açan bir günebakan’dır…